Sieć gazowa LPG – sprawdzone ogrzewanie całego osiedla

przez daniel
Sieć gazowa LPG – sprawdzone ogrzewanie całego osiedla

Jeżeli prowadzisz firmę i planujesz budowę osiedla domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych zwróć uwagę na korzyści wynikające z ogrzewania całego osiedla gazem płynnym LPG. Jest to w szczególności sprawdzona alternatywa, gdy działka pod zabudowę domów nie ma dostępu do sieci gazu ziemnego. Od czego należy zacząć budowę lokalnej sieci gazowej LPG?

Start ku przyszłości

Budowę sieci LPG należy rozpocząć od projektu technicznego instalacji. W praktyce oznacza to, że uprawniony projektant zaznacza lokalizację zbiornika na gaz płynny oraz przyłącza gazowego. W ramach swoich obowiązków zapewnia także uzgodnienia, m.in. zatwierdzenie zbiornika przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzgodnienia są wymagane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

W kolejnym etapie należy zgłosić budowę instalacji do Starostwa Powiatowego – złożyć wniosek, projekt techniczny, kopię uprawnień projektanta i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Przy czym warto pamiętać, że dla zbiornika na gaz płynny pojemności do 7 m³ nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Po kwestiach formalnych następuje etap wykonania instalacji. Tutaj warto już od samego początku zdecydować się na sprawdzonego dostawcę gazu LPG, który również w fachowy sposób zrealizuje cały projekt. Wyboru warto dokonać jeszcze przed przystąpieniem do kwestii formalnych i rozpoczęciem budowy. Dlaczego? Przede wszystkim firmy oferujące instalację LPG w dużej mierze zapewniają obsługę także kwestii związanych z projektem i formalnościami. Na przykład AmeriGas oferuje kompleksowy zakres  realizacji inwestycji. Jako lider w branży współpracuje ze sprawdzonymi firmami instalatorskimi, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Gwarantuje także rzetelny nadzór techniczny nad całością. Po wykonaniu instalacji ważne jest zgłoszenie odbioru końcowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wygodne ogrzewanie, ale także przygotowanie ciepłej wody użytkowej i zasilanie kuchenki gazowej

Lokalna sieć gazowa LPG to ogromne udogodnienia dla mieszkańców osiedla. Zapewnia ciepło płynące prosto z grzejników lub ogrzewania podłogowego, ale jednocześnie umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz zasilanie kuchenki gazowej. Z punktu widzenia osoby nabywającej lokal to obowiązkowe wymagania względem nieruchomości, w którą często inwestuje całe swoje oszczędności. Komfort codziennego użytkowania jest nadrzędną kwestią i niezaprzeczalnie priorytetową. Dlatego planując inwestycję już na starcie warto przeanalizować krok po kroku możliwości, jakie można osiągnąć inwestując w  sieć gazową LPG. W szczególności, że system nie jest w żaden sposób uciążliwy ani dla dewelopera, ani dla samych mieszkańców. Jak wygląda sposób rozliczenia? Dostawca gazu LPG podpisuje indywidualną umowę z każdym mieszkańcem i z nim rozlicza się za zużywany gaz. W tym zapewnia także serwis i opiekę techniczną na terenie całego kraju. Warto skonsultować możliwy sposób instalacji sieci gazowej LPG u AmeriGas. Opinie i analizy doświadczonych specjalistów pozwolą oszacować najlepsze rozwiązanie.

Dzisiaj osoba kupująca mieszkanie ocenia jego walory pod każdym względem, zwłaszcza w kontekście przyszłości. Zwraca uwagę czy lokalizacja jest rozwojowa, czy gmina planuje budowę dróg i autostrad, ocenia potencjał inwestycji. Deweloperzy stoją dzisiaj przed dużym wyzwaniem, aby sprostać wielu potrzebom mieszkańców. Nie możemy zapominać, że większość z nich poszukuje także ustronnych osiedli, z dala od miejskiego zgiełku i korków. Inwestycje w pobliżu parków i lasów w połączeniu z komfortem porównywalnym do życia w mieście mogą stanowić atrakcyjną ofertę tzw. pierwszego wyboru.

Related Posts

Zostaw komentarz